Sep 13, 2017

நன்றி சொல்ல கடமை படு

அழகான நாளை ஆரம்பித்த அந்த இனிமையான குரலுக்கு நன்றி - பறவை,
இனிப்புக்கு ஈடு உண்டோ என்று சிந்திக்க வைத்த அந்த முகத்துக்கு நன்றி - காதலி,
சாலையில் நடக்கையில் என் முகத்தில் படும் சிலிர்ப்பான காற்றுக்கு நன்றி - மரங்கள்,

எப்போதுமே முகத்தில் மகிழ்ச்சி ஊட்டும் அந்த மெல்லிய சிரிப்புக்கு நன்றி - நண்பர்கள்!

Sep 8, 2017

என்னவென்று சொல்வேன்

இரு இதயம் துடிக்கும் அந்தத்  தருணம் வேண்டும்,
நம் விழிகள் பக்கத்தில் உரசிட வேண்டும்,
தொலைவு இல்லா நெருக்கம் வேண்டும்,
அதில் நாம் ஒருவராகக் கலந்திருக்க வேண்டும்.

எப்போதும் உன் மீதுள்ள அன்பு மறவாதிருக்க வேண்டும்,
அன்பே உன் கரங்களில் நான் வாழ வேண்டும்,
நான் எனும் என்னை மறந்து இருக்க வேண்டும்,
அன்பே நீ மட்டும் என் விழியில் வாழ்ந்திட வேண்டும்.

உடல் இரண்டும் கரையும் இத்தருணத்திலே,
மொழி மறையும் அந்தி மயக்கத்திலே,
என்னை மறந்து உன்னை பார்க்கும் பொழுதினிலே,
சொர்கத்தின் தலைவாசல் திருக்கையிலே.

மனம் என்னும் ஆயுதம் மறையும்,
காதல் என்ற போகம் அடங்கும்,
உணர்வற்ற இத்தருணத்தை,

என்னவென்று சொல்வேன் என் காதலியே.

Nov 19, 2015

Naanum rowdythan - my review

There are rarely any realistic movies now a days, all we see is a super hero with godly abilities to trash villains in one go. Naanum Rowdy than, is a movie which is in a rare genre that touches the reality. Our hero Vijay Sethupathi (Pondy Pandi) has got a much wanted image makeover. His neatly shaved and trimmed beard looked much better than his previous images. He is looking handsome in fact and had all the woman audience glued to the screen whenever he was present.

The way our hero aspires to become a ROWDY in this film during the built up to the grown up story adds nice touch to the film and also gives a taste of how the film is going to be – a light hearted comedy story in which our hero acts as a villain but in real is a comedy piece only to be discovered during his love for the heart throbber – Nayanthara (Kadhambari).

Nayanthara does brilliantly her role of a deaf person who watches the lip sync carefully for understanding what the opposite person is saying. She also shows her shy side of not letting others to know that she is deaf and keeps repeating more often than any other person would have actually found J. The story revolves around Nayanthara, who has so much love for her daddy just like any other woman.

Each and every scene is this movie is worth describing, because there is so much brilliance in dialogue, screenplay and acting. All the roles were perfectly played by all the characters. I couldn’t find a single boring scene in the movie, even though some scenes were slow moving at some juncture.

The story goes such that Nayanthara gets into a tangle with a police constable because the constable was responsible for breaking her mobile; the police doesn’t know that she is deaf and lands up in police station, only for our Hero’s mother to notice that she is deaf and lets her after knowing that her father is also a police officer.

Our hero follows Nayanthara from here and the scenes that follow is sure to add sugar to our eyes and ears, there is so much fun in everything that the hero does to turn the girls attention without knowing that she is deaf. Finally they end up striking a conversation and our hero finds out that she is deaf and his love grows for her from this moment. Their relationship start in the form of exchanging mobile phones and sim card and finally forget exchanging them back after hero’s mother comes in between them.

The follow up of events from here adds laughter as well as tears to our eyes. There is an external enmity between Nayanthara’s father and a politician turned gangster Parthiban (Killivalavan; yes you heard it right). They play a cat and mouse game and finally the villain ends up killing Nayan’s mother and father. Nayan wants to take revenge on the villain for killing her mother, without knowing that her father also gets killed while her relationship with hero is developing.

How our hero hides this news and tries to take revenge on the villain is the crux of the story. RJ Balaji does a superb job which is expected out of him by siding with hero and helping him in his plans to kill the villain. One particular scene in the state highway where they stall the villain’s car and make him run does add so much humor to the entire story. Parthiban is chased by another politician villain (Mansoor) and also by our hero, who both thatch a plan to get him killed but don’t succeed.


The climax is yet another twist in the story, which is worth watching than describing in words here. It sure is going to add lots of laughter in all of us. But the crux of the story is same – the hero in trying to become a villain ends up being a comedian. Yet our heroine doesn’t know this! The rest is history!! Definitely a must watch movie, if you are either a Vijay Sethupathi or Nayanthara fan. Even if you are not a fan of either, you can watch this film for its realistic nature of events and/or script. Director Vignesh Shivan has hit the jackpot with his debut movie!

Oct 9, 2015

A Blast from the past...

It was an intense summer that day, the temperature recorded 48°C. It was a 30 over match and I was batting at No.3 losing our opener. It was good opportunity for me to come at No.3 when the stakes were down early on. I had a chance to prove myself today, I had a feeling that today I am going to score big. Initial 5 overs were bit slow on the scoring rate, and I was just rotating the strike, I was waiting for the sun to burn down the bowlers stamina before I could counter attack.
But something was wrong, I was already burning since morning due to high fever and a blocked nose. But my determination and will power were stronger than the fever that was preventing me from being fit. I scored a handsome leg glance first up, that opened the boundaries for us. Followed by a square drive and cover drive. Next over was really easy for me, after having hit 3 fours in a the previous over, my confidence was sky high, I scored a straight drive boundary which was a pleasure to many eyes, including my father who always enjoys watching me bat.
Then came on the spinners, to give respite to their fast bowlers. I was going strong, confident and having the highest stamina among all the players out there. It was in me that every time the temperature soars in Chennai, I get a good field day. I outshine other players in hot humid weather conditions easily. It was a gift to me I thought and I realized it that day. With such thought in mind, came a dolly from spinners hand and I hit the ball straight down the bowlers head and it was a sixer, just managed to cross the ropes.
They were all getting tired by the end of 15 overs and I had just scored above 40+ that time. Few wickets fell the other end and my stronger partner started scoring some big shots giving me some rest and I was just rotating the strike happily for him. It was a good relaxing time for me, but I had to still do all the running. I could sense the hot air going in and out of nostrils by this time! By the end of the innings I emerged not out around 60+ runs and my partner scored a quick fire 40 odd runs. We scored a good 180 runs on the board by the end of 30 overs.
We came to bowl, and their players were already dehydrated and exhausted under the sun, but our players were looking fresh, well thanks to me of course ;-). We dismissed them within 100 runs and I was rightly adjudged the player of the match. I remember the words of the opposite captain that day, “You played really well even in this hot and humid condition. Well done young boy, I wish to see you play for India one day.”

This was the day that I cherished the most and the words of the opposite team’s captain did motivate me to do better in coming matches. It was also the day when I realized that hot humid climate does no harm to my body and I was adaptive to such high temperatures. It was a good realization for me that day, to know my ability, my body condition and my stamina/endurance. 

Oct 6, 2015

Windows 10 upgrade - quick review

Just wanted to share my side of the Windows 10 upgrade story (from windows 7). Depending on the number of devices that your PC / laptop is currently supporting, the file size for the upgrade varies. For my PC it took nearly 2.2 GB size for the whole downloading of OS / driver files.
 
Using the 1 Mbps BSNL connection, it took nearly 4-5 hours for the download to complete. Then the Windows asked for a reboot, upon reboot, the windows configuration starts with absolutely no manual interaction from the user.
 
The actual upgrade runs by starting to copy the OS files, followed by driver files and finally the configuration starts.
 
The whole process took less than 1.5 hours and the desktop was up and running within another 5-10 minutes time.
 
The Changes:
 
1)       Your old desktop and all the files are retained. Whatever theme packs you were running on before upgrade still exists (even installed ones). So the desktop still runs your themes that you would prefer to have.
2)      Start bar is really beautiful and stylish with the search box at the left side. Default search engine is Bing.
3)      Upon clicking the start button (windows key in keyboard), your recently used apps lists and the live tiles are loaded on the right side. Its rightly a marriage between Windows 7 and Windows 8.
4)      In the start menu, there is an option to search for all apps, which would list us the apps in alphabetical order as in Windows phones.
5)      Live tiles are stylish and updates real time.
6)      All the applications that you had before upgrade still exists and runs perfectly without any hitches.
7)      You can configure what live tiles you want to see.
8)      The Start menu has settings option, which contains everything you want to configure in the PC/laptop (from device drivers, to installation of apps, to configuring background colors etc.)
9)      Microsoft has dumped IE and has come up with Edge browser, which is good so far.
10)   Default programs to open pics, videos will be setup
11)    Windows media player is missing. Groove music player is the new kid on the block!
 
If you already have a webcam, that is connected via USB, you might probably need to download an update post setting up the PC. The driver will install additionally and set it up for being compatible with Windows 10.
 
Windows 10 is definitely sleek, comfortable and easy to use. With Service packs coming up, it is definitely going to fix any ongoing issues and make this OS a win-win for both MS and customers alike.
 
Windows 10 is free for an year post upgrade.
 

Note: In case you need to downgrade from Windows 10, you can do it only within one month of the upgrade. Post which you cannot downgrade the OS. This is a good option for customers to try out Windows 10 for now, and go back to the shell and live within their own comfort zone.